Author Archive

Company and corporate law

Posted on: juli 31st, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten advises business owners and undertakings at every stage in their existence, starting with the acquisition or founding of the undertaking and extending up to and including the sale, liquidation or winding up of the company. The services we provide to clients could include preparing shareholders’ agreements or guiding the acquisition of activities or an entire organisation.

We also represent shareholders, partners and directors in disputes that might arise between them individually or with third parties – such as suppliers, customers and banks.

Insolvency law

Posted on: juli 31st, 2014 by klaassen No Comments

u3_hanjin

Klaassen Advocaten has a long history of experience in insolvency practice, in cases in which its lawyers have acted as receivers for both undertakings and private individuals. Nowadays, we act on behalf of the directors of or shareholders in organisations that have already been declared insolvent or for which insolvency is imminent. Sometimes, this will mean helping clients to apply for their own insolvency, at which time they will also be able to prepare a relaunch, whether or not in the form of a “prepack”. We act on behalf of creditors too. For example, we might petition for the liquidation of a debtor or represent the interests of a creditor if the debtor has been declared insolvent.

Today, we increasingly encounter situations in which receivers are holding directors liable for the debts of a company that has been put into liquidation. We advise directors during the course of events prior to and during liquidation, with the object of keeping personal liability to a minimum wherever possible.

In the event of an insolvency of a major shipping companies as for instance Hanjin whereby liens on cargo and/or containers are exercised we act for cargo interest in order to arrange the release sometimes in conjunction with liquidator and/or receiver.

Litigation and arbitration

Posted on: juli 31st, 2014 by klaassen No Comments

Although we will always do our utmost to ensure that a dispute does not culminate in legal proceedings if at all possible, it will sometimes be necessary to submit a dispute to a court or arbitrators.

For most cases, proceedings will start with the court, unless parties have agreed on arbitration. Our firm has extensive experience of national and international arbitration with arbitration institutions like Tamara, the Court of Arbitration for the Building Industry in the Netherlands (Raad van Arbitrage voor de Bouw), the Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut), NOFOTA and FOSFA. We regularly institute proceedings at the sub-district court in cases relating to rent disputes, employment issues and small collection issues.

We are also regularly approached by foreign parties to have court judgments and arbitral awards recognised here in the Netherlands, after which we are instructed to enforce these judgments and awards.

Debt collection, attachments and seizures

Posted on: juli 31st, 2014 by klaassen No Comments

Sooner or later, anyone who is in business will encounter customers that pay late or not at all. When demands and threats are no longer having the effect envisaged, it is time to take a tougher stance and secure a court judgment that can be used to collect the amount outstanding. It is often wise only to initiate proceedings of this type if there is sufficient certainty that the amount outstanding will actually be paid.

That is why proceedings will often be preceded by an attachment or seizure. The ultimate object of an attachment or seizure is to be able to recover the amount outstanding from an asset that belongs to the debtor in question. However, attachment or seizure can also sometimes be used as a means of achieving an out-of-court settlement. Various types of attachment or seizure are possible (including the attachment or seizure of moveable property, such as business assets and stock, attachment by garnishment with third parties such as banks and debtors and attachment for the purpose of surrender). Although courts are imposing ever stricter demands before granting permission, the prejudgment attachment or seizure continues to be a very popular means of recourse.

The arrest of ships is a separate discipline because of the speed of action required, the nature of the object involved and the various international aspects that often play a role. This is a strong specialisation here at Klaassen Advocaten. For more information, please visit our website shiparrest.nl.

Contracts and general terms and conditions

Posted on: juli 31st, 2014 by klaassen No Comments

The basis for trade and transport is determined by the contracts underlying them. Our work regularly involves preparing, checking and advising on contracts and agreements. Examples include purchase contracts, contracts of carriage, charter parties, distribution contracts, agency contracts, shareholders’ agreements, management agreements, building contracts and employment contracts.

The use of general terms and conditions can play an important role in the above, particularly when seeking to limit liability. We regularly advise our clients on which general terms and conditions are the most suitable for them (excellent terms and conditions have often already been prepared by the relevant sector association).

Handel

Posted on: juli 27th, 2014 by klaassen No Comments

Aan vervoer gaat de handel vooraf. Klaassen Advocaten adviseert kopers en verkopers in de internationale en nationale handel. Dat kan zijn advies bij het opstellen van contracten (hoe is de verdeling van de aansprakelijkheid, de betaling en het vervoer geregeld?). Vaak zijn dergelijke transacties gekoppeld aan een documentair krediet in de vorm van letters of credit. Ondanks de beste intenties van partijen kunnen er geschillen ontstaan over het soort geleverde product of de kwaliteit dan wel kwantiteit daarvan. Bijvoorbeeld commodities als eetbare en bederfelijke producten zoals oliën noten of fruit, of niet voor consumptie geschikte producten als ruwe olie of metalen.

Scheepvaart

Posted on: juli 26th, 2014 by klaassen No Comments

Wij rekenen binnenlandse en buitenlandse reders, zowel in de binnenvaart als zeevaart, tot onze klantenkring. Daarnaast treden we op voor charterers en brokers.

Ook adviseren we diverse scheepswerven, installatiebedrijven en toeleveranciers die actief zijn in de nieuwbouw of reparatie, alsmede toeleveranciers zoals ontwerpers, detacheringsbureaus en leveranciers van spares en algemene supplies.

Wij worden regelmatig geïnstrueerd in verband met beslagleggingen op schepen, bunkers en/of lading, of gevraagd te adviseren over het retentierecht op lading. Voor meer informatie over scheepsbeslagen, bezoek dan onze website www.shiparrest.eu.

Inherent aan de scheepvaart is dat schepen bij incidenten betrokken zijn waarbij schades groot kunnen zijn.   Ook op dit gebied adviseren wij de betrokkenen over de schuldvraag, omvang van de schade en de mogelijkheid tot beperking van de aansprakelijkheid.

Transport & Logistiek

Posted on: juli 25th, 2014 by klaassen No Comments

Tijdens het vervoer van goederen zijn er tal van momenten waarop er een probleem met de documenten of schade aan de goederen kan ontstaan. Vertraging is een ander veelvoorkomend verschijnsel. Klaassen Advocaten is gespecialiseerd om opdrachtgevers hierover te adviseren en daarover te procederen of te arbitreren.

Opdrachtgevers zijn onder andere:

 • Vervoerders
 • Expediteurs
 • Stuwadoors
 • Cargadoors
 • Opslagbedrijven
 • Containerdepots
 • Ladingeigenaren/-belanghebbenden
 • Scheepsagenten
 • Verzekeraars

Arbeidsrecht

Posted on: juli 24th, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij richten ons op het oplossen van alle voorkomende problemen. En ook bij een dreigend conflict helpen wij u met het zetten van de juiste stappen. Of u nu als werkgever uw bedrijf wilt reorganiseren, één of meer werknemers wilt ontslaan, of zelf als werknemer te maken krijgt met (dreigend) ontslag. Onze kennis hebben wij verkregen door jarenlange ervaring opgedaan in vooraanstaande internationale advocatenkantoren.

Aandachtsgebieden zijn:

 • ontslag
 • reorganisaties
 • overgang van onderneming
 • up to date arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties (detachering, uitzendkrachten, oproepkrachten)
 • arbeidsvoorwaarden en reglementen (internetprotocol etc.)
 • cao’s
 • aandeelhoudersgeschillen
 • dossieropbouw
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • zeevarenden & opvarenden binnenvaart
 • statutair bestuurders

Ondernemingsrecht

Posted on: juli 23rd, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten adviseert ondernemers en ondernemingen vanaf de aankoop of oprichting tot en met de verkoop, liquidatie of faillissement van de vennootschap. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of het begeleiden van een overname van activiteiten of een volledige onderneming.

Tevens staan wij aandeelhouders, vennoten en bestuurders bij in geschillen die zij onderling of met derden – zoals leveranciers, afnemers en banken – mochten hebben.