Archive for the ‘homeRecht’ Category

Handel

Posted on: juli 27th, 2014 by klaassen No Comments

Aan vervoer gaat de handel vooraf. Klaassen Advocaten adviseert kopers en verkopers in de internationale en nationale handel. Dat kan zijn advies bij het opstellen van contracten (hoe is de verdeling van de aansprakelijkheid, de betaling en het vervoer geregeld?). Vaak zijn dergelijke transacties gekoppeld aan een documentair krediet in de vorm van letters of credit. Ondanks de beste intenties van partijen kunnen er geschillen ontstaan over het soort geleverde product of de kwaliteit dan wel kwantiteit daarvan. Bijvoorbeeld commodities als eetbare en bederfelijke producten zoals oliën noten of fruit, of niet voor consumptie geschikte producten als ruwe olie of metalen.

Transport & Logistiek

Posted on: juli 25th, 2014 by klaassen No Comments

Tijdens het vervoer van goederen zijn er tal van momenten waarop er een probleem met de documenten of schade aan de goederen kan ontstaan. Vertraging is een ander veelvoorkomend verschijnsel. Klaassen Advocaten is gespecialiseerd om opdrachtgevers hierover te adviseren en daarover te procederen of te arbitreren.

Opdrachtgevers zijn onder andere:

 • Vervoerders
 • Expediteurs
 • Stuwadoors
 • Cargadoors
 • Opslagbedrijven
 • Containerdepots
 • Ladingeigenaren/-belanghebbenden
 • Scheepsagenten
 • Verzekeraars

Arbeidsrecht

Posted on: juli 24th, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij richten ons op het oplossen van alle voorkomende problemen. En ook bij een dreigend conflict helpen wij u met het zetten van de juiste stappen. Of u nu als werkgever uw bedrijf wilt reorganiseren, één of meer werknemers wilt ontslaan, of zelf als werknemer te maken krijgt met (dreigend) ontslag. Onze kennis hebben wij verkregen door jarenlange ervaring opgedaan in vooraanstaande internationale advocatenkantoren.

Aandachtsgebieden zijn:

 • ontslag
 • reorganisaties
 • overgang van onderneming
 • up to date arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties (detachering, uitzendkrachten, oproepkrachten)
 • arbeidsvoorwaarden en reglementen (internetprotocol etc.)
 • cao’s
 • aandeelhoudersgeschillen
 • dossieropbouw
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • zeevarenden & opvarenden binnenvaart
 • statutair bestuurders