Faillissementsrecht

Hanjin-K-Line-PIL-Launch-New-Intra-Asia-Service

Klaassen Advocaten heeft jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk, waarbij haar advocaten als curator van ondernemingen en particulieren hebben opgetreden. Tegenwoordig treden wij op voor bestuurders of aandeelhouders van ondernemingen die reeds failliet zijn verklaard of dreigen failliet te gaan. Soms betekent dit dat wij assisteren bij het aanvragen van het eigen faillissement, waarbij tevens, al dan niet in de vorm van een prepack, een doorstart kan worden voorbereid. Daarnaast treden wij op voor crediteuren, bijvoorbeeld om het faillissement van een debiteur aan te vragen of om de belangen van de crediteur te behartigen, indien de debiteur failliet is verklaard.

Het komt steeds vaker voor dat curatoren bestuurders van vennootschappen aansprakelijk houden voor de schulden in het faillissement. Wij adviseren de bestuurders in het traject voorafgaand aan en tijdens het faillissement, om waar mogelijk zijn persoonlijke aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast behartigen wij belangen van onder meer ladingbelanghebbenden in het kader van faillissementen van rederijen zoals Hanjin, waarbij er retentierechten worden uitgeoefend. Eventueel in samenspraak met curator en/of bewindvoerder kan dan vrijstelling worden bewerkstelligd.