Handel

Aan vervoer gaat de handel vooraf. Klaassen Advocaten adviseert kopers en verkopers in de internationale en nationale handel. Dat kan zijn advies bij het opstellen van contracten (hoe is de verdeling van de aansprakelijkheid, de betaling en het vervoer geregeld?). Vaak zijn dergelijke transacties gekoppeld aan een documentair krediet in de vorm van letters of credit. Ondanks de beste intenties van partijen kunnen er geschillen ontstaan over het soort geleverde product of de kwaliteit dan wel kwantiteit daarvan. Bijvoorbeeld commodities als eetbare en bederfelijke producten zoals oliën noten of fruit, of niet voor consumptie geschikte producten als ruwe olie of metalen.