Incasso’s / Beslagleggingen

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afnemers die te laat of helemaal niet betalen. Wanneer aanmaningen en dreigementen niet meer werken, dan is het tijd voor een zwaarder middel en wordt het noodzakelijk om een vonnis bij de rechter te halen waarmee de vordering kan worden geïncasseerd. Veelal is het verstandig om zo’n procedure alleen te starten als er voldoende zekerheid bestaat dat de vordering betaald wordt.

Daarom gaat aan een procedure vaak beslaglegging vooraf. Het leggen van beslag is bedoeld om uiteindelijk de vordering op een vermogensbestanddeel van de debiteur te kunnen verhalen, maar kan soms ook het middel zijn om tot een schikking te komen. Er zijn diverse soorten van beslaglegging mogelijk (waaronder beslag op roerende zaken zoals bedrijfsmiddelen en voorraad, beslag onder derden zoals banken en debiteuren, en beslag tot afgifte). Hoewel er door de rechters steeds strengere eisen worden gesteld alvorens er toestemming wordt verleend, is het conservatoire beslag nog altijd een veel gebruikt middel.

Het leggen van scheepsbeslagen is een aparte discipline vanwege de snelheid waarmee moet worden gehandeld, de aard van het object en de diverse internationale aspecten die veelal een rol spelen. Hierin zijn wij bij uitstek gespecialiseerd. Voor meer informatie over scheepsbeslag, bezoek onze website shiparrest.nl.