Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klaassen Advocaten streeft naar een hoog niveau van dienstverlening voor haar cliënten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Indien u bezwaren heeft, verzoeken wij u deze eerst voor te leggen aan onze eigen advocaat. Onze advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden. Indien u met de advocaat niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u uw klacht schriftelijk voor leggen aan mr. R. Sinke, klachtenfunctionaris. De klachtenregeling van Klaassen Advocaten vindt u hier.

 

Onbevredigend resultaat

Mocht het overleg met de klachtenfunctionaris in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, kunt u bij de Geschillencommissie Advocatuur een klacht indienen. Het indienen van een klacht kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is bij de Geschillencommissie Advocatuur aangesloten. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het reglement geldt op het moment dat u de klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur indient. U kunt het reglement daar ook opvragen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is hoger beroep niet mogelijk. Secretaris Geschillencommissie Advocatuur, Bordewijklaan 46 (2e etage), 2591 XR  DEN HAAG. Postbus 90600, 2509 LP  DEN HAAG. Telefoonnummer: 070 – 310 53 10.