Ondernemingsrecht

Klaassen Advocaten adviseert ondernemers en ondernemingen vanaf de aankoop of oprichting tot en met de verkoop, liquidatie of faillissement van de vennootschap. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of het begeleiden van een overname van activiteiten of een volledige onderneming.

Tevens staan wij aandeelhouders, vennoten en bestuurders bij in geschillen die zij onderling of met derden – zoals leveranciers, afnemers en banken – mochten hebben.