Het kantoor

Klaassen Advocaten richt zich op de internationale handel en transport (scheepvaart, wegvervoer of luchtvracht). Sinds 2013 adviseren wij ook op het gebied van arbeidsrecht. Het kantoor is opgericht in 2001 door Roelant Klaassen. De drie advocaten worden ondersteund door de medewerkers van het secretariaat en de boekhouding.

Een stevige basis in Rotterdam

 

website3Ons kantoor heeft een stevige basis in Rotterdam en dan met name de Rotterdamse haven. Dat geldt zowel voor onze eigen mensen als veel van onze klanten.

Wij adviseren ondernemers, bemiddelen, onderhandelen en – zo  nodig – procederen wij voor hen over alles wat te maken heeft met (internationale) commerciële contracten en vervoersdocumenten (cognossementen, charterparties etc.), regelgeving en andere juridische zaken op het gebied van haven, handel en transport. Wij staan alle partijen uit de vervoersketen bij, waaronder nationale en internationale ondernemingen die actief zijn in de (internationale) handel, transport, logistieke dienstverlening, offshore, en techniek, zoals expediteurs, stuwadoors, cargadoors, agenten, opslagbedrijven en vervoerders (zee- en binnenvaart, weg- en spoorvervoer).

Onder onze opdrachtgevers rekenen we ook scheepswerven (nieuwbouw en reparatie), maritieme constructie- en installatiebedrijven, toeleveranciers van technisch equipment en personeel, alsook verzekeraars en assuradeuren.

Ook hebben we jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder ontslagrecht (zowel individueel als collectief), reorganisaties, arbeidsovereenkomsten, medezeggenschap, flexibele arbeidsrelaties en CAO-kwesties.

Grensoverschrijdend

Vanwege het internationale karakter van de handel van onze klanten, hebben wij zeer vaak te maken met grensoverschrijdende zaken. Wij onderhouden dan ook goede contacten met advocaten in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar bijvoorbeeld ook in Scandinavië, Frankrijk, Rusland, Oekraïne en West-Afrika.

Diverse algemene zaken

Daarnaast worden wij door onze klanten regelmatig ingeschakeld voor diverse algemene zaken, zoals incasso’s (inclusief beslaglegging), huurgeschillen, ondernemingsrecht, aansprakelijkheid, het opstellen of beëindigen van contracten en algemene voorwaarden. Op het gebied van faillissementsrecht kunnen we terugvallen op jarenlange ervaring als curator van particulieren en ondernemingen. Tegenwoordig houden wij ons bezig met het adviseren van bestuurders, aandeelhouders, leveranciers en schuldeisers in de aanloop naar en/of de periode na het uitspreken van een faillissement. In dat kader wordt er regelmatig tegen curatoren geprocedeerd.

Mochten er zaken zijn die buiten onze expertise vallen, dan verwijzen wij door naar gespecialiseerde bevriende kantoren (bijvoorbeeld op het gebied van strafrecht of familierecht).

 

Klaassen Advocaten is een handelsnaam van Klaassen Advocaten B.V. (Kamer van Koophandel nr. 24437542) en van Egeter Advocatuur B.V. (Kamer van Koophandel nr. 50056174). Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden (laatste versie) van toepassing, waarin ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid, een klachtenregeling en een arbitrage en jurisdictieclausule zijn opgenomen. Klik hieronder voor de volledige tekst van deze voorwaarden.
Algemene Voorwaarden + Klachtenregeling Klaassen Advocaten 16.12.07